Yönetim Kurulu

         
  Süleyman Yerçil   Ahmet F. Ashaboğlu   Selim
Koray
  Orhun
Kartal
  Yönetim Kurulu Başkan Vekili   Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi
 
       
  Niccolò
Ubertalli
  Sinan
Erözlü
  Adil Giray Öztoprak   İrfan
Aktar
  Yönetim
Kurulu Üyesi
  Bağımsız
Üye
  Bağımsız
Üye
  Bağımsız
Üye
 

Üst Yönetim

Ahmet Okay Karaata - Genel Müdür
Songül Altunpolat - Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı