Finansal Göstergeler

Özet Göstergeler

31.12.2016(*) 31.12.2017 31.12.2018
Toplam Varlıklar (milyon TL) 106,5 89,5 93,3
Toplam Yükümlülükler (milyon TL) 38,3 19,4 15,2
Hisse Başına Net Varlık Değeri 1,71 1,75 1,95
Dönem Sonu Hisse Fiyatı 1,20 2,32 1,72

(*) yeniden düzenlenmiş


Temel Rasyolar

31 Aralık 2018 itibarıyla geçmiş dönem sonu ve bir önceki dönem sonu karşılaştırmalı konsolide temel baz rasyolar aşağıdaki gibidir:

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
(Solo)-Gayrimenkuller Toplamı/Toplam Varlıklar 76% 81% 85%
Net Finansal Borç/Özkaynaklar 0,3% 0% 0%
Toplam Finansal Borç/Toplam Varlıklar 17% 0% 0%